Redaksjon
Forsiden
Høyre frem på måling
Norwegian fikk store streikekostnader
Felles nordisk forsvar
Hundre milliarder til klimateknologi
Kritikk av honorar og provisjoner
Statsjobb
.no .se .dk
Arbeidsformidlingen
.no .se .dk
Stepstone
Finn.no
Manpower
.no .se .dk
Mercuri Urval
.se
Oslo
Stockholm
Helsinki
London
New York
Tokyo

  Nordens Internasjonale Avis søndag
19. april 2015
    Penger Politikk Kultur IT    

Næringsliv
Stålpriser mot bunnen
Stålprodusenten SSAB redovisar tapte SEK 1,1 milliarder i annet kvartal i år, mot et overskudd på SEK 3 miljarder i samme periode ifjor. Samlet omsetning falt 56 prosent til SEK 6 583 millioner mot 14 957 millioner et år tidligere. Svenske SSAB er Nordens viktigste konjuntkruindikator i kjølvannet av finanskrisen,skriver Nordensnyheter.no.

xxx
Konsernsjef Olof Axander(Foto:SSAB)

Konsernsjef Olof Faxander  i Svensk Stål AB skriver i delårsrapporten at annet kvartal  var preget av svak etterspørsel og prismpress men han skriver at priser og etterspørsel er i ferd med å stabiliseres. Kvartalssalget falt 56 prosen til SEK 6,583 mot 14,957 millioner i samme periode året før. Driftsresultatet ble SEK -952 millioner mot 3,149 millioner  og resultat etter finansposter ble SEK -1,096 millioner mot 3,006 millioner i perioden året før.

Fortsatt usikkert

Halvårsomsetningen falt 48% til SEK 14,618  millioner mot SEK 27,867 millioner. Overskuddet ble SEK -1,311 millioner i halvåret mot SEK 5,378 millioner i halvåret. Kapitalavkastningen ble 5  prosent i siste tolvmånedersperiode mot 17 prosent. Egenkapitalavkastningen ble 7 prosent i perioden mot 22 prosent. Olof Faxander sier at stålmarkedet fortsatt er urolig med prispress men at produksjonskapasiteten fortsatt er særdeles lav. Men konsernsjefen venter økt produksjon  vedanleggene i Oxelösund og Luleå mot slutten av august. Men SSABs råvarekostnader er blitt hele 36 prosent lavere, men dette vil først gi effekte på regnskapene mot slutten av året.

Kan konjunkturene

Konsernsjefen sier t det globale markedet er preget av stor usikkerhet, og at der for tidlig å si  om vi har nådd vendepunktet. Men han konstaterer en viss tabilisering av priser og produksjonsvolumer. Faxander venter ikke store forandringer i tredje kvartal men han venter konjunkturoppgang som følge av større etterspørsel  mot slutten av året. På lang sikt er Olof Faxander optimist og han tror sterkt på SSAB`s produkspekter som har en moderne produksjonskapasitet som kan møte en serkt økende etterspørsel.

Viktig indikator

Stålprodukasjonen er viktig for bilproduksjonen i verden og styreleder Sverker Martin Lööf er styreleder i svenske AB Volvo, og byggekonsernet Skanska og sitter i styret i handelsbanken og er nestleder i styret i investeringsselskaper Industrivärden som er en av to store eiere i telekonkonsernet Ericsson.Han er  kanskje Nordens mest interessant  næringslivsleder å lytte til med tanke på den fremtidige konjunkturutviklingen.


 Publisert: 27.07.2009 12:27 av Nils Petter Tanderø


[ Redaksjon | Forsiden | Høyre frem på måling | Norwegian fikk store streikekostnader | Felles nordisk forsvar | Hundre milliarder til klimateknologi | Kritikk av honorar og provisjoner | ]
Ansvarlig redaktør er Nils Petter Tanderø.

Design: Skjalg 2000, Utvikling:
Søk i artiklene:
The World
Nordens Nyheters internasjonale nyhetstjeneste