Redaksjon og annonsepriser
Forsiden
Vil gjenoppta trepartssamtaler
Statoil-tap for første gang
Kværner inngir optimisme
Thelin ny sjef i Stockman
Norges forhold til Russland
Telenor fornyer Proffice-avtale
Statsjobb
.no .se .dk
Arbeidsformidlingen
.no .se .dk
Stepstone
Finn.no
Manpower
.no .se .dk
Mercuri Urval
.se
Oslo
Stockholm
Helsinki
London
New York
Tokyo

  Nordens Internasjonale Avis lørdag
1. november 2014
    Penger Politikk Kultur IT    

Amerikansk vekst positivt for Norge

Walter Kvam(Foto:Kongsberg)
Amerikansk økonomi viser stadig tegn på styrke og gårsdagens BNP for Q3 på 3,5 % årlig vekst overgikk både våre forventinger (3,2%) og konsensus (3%). Det var ny sterk vekst i næringslivets investeringer og nettoeksporten bidro til veksten med hele 1,3 %poeng. Gårsdagens tall forsterker vårt syn på at den amerikanske veksten fortsatt er solid og at arbeidsledigheten fortsatt vil falle. Våre anslag tilsier at vi kan få full sysselsetning i den amerikanske økonomien allerede i midten av 2015, ett år før Feds prognoser. I sum tror Nordea Markets at markedet priser inn for lite tilstramminger fra Fed over de neste årene, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Verdiøkning på tusen milliarder

Yngve Slyngstad(Foto:Norges Bank)
Statens Pensjonsfond Utland, også kjent som Oljefondet, leverte tilnærmet nullavkastning i tredje kvartal. Med en avkastning på beskjedne 0,1 prosent, som tilsvarer 15 milliarder kroner, i tredje kvartal klarte ikke Oljefondet slå markedet. Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,5 prosentpoeng lavere enn referanseindeksens avkastning i tredje kvartal. Men Oljefondets verdi har økt med 1025 milliarder kroner fra tredje kvartal 2013 frem til idag. Men dette er urealiserte inntekter som norsk presse ikke skriver om, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Må senke renten med en prosent

Mario Draghi(Foto.Banca d` Ìtalia))
Norges Bank må senke styringsrenten med en prosent neste år.Sentralbanksjef Øystein Olsen må trolig senke den norske styringsrenten dramatisk i 2015. Norge må ned på samme rentenivå som Sverige og Eurosonen. Det betyr at den norske renten må ned fra 1,5 prosent til 0,5 prosent (ESB) eller 0,25 prosent som i Sverige. Konsernsjef Rune Bjerke sa under presentasjonen av DnB`s kvartalsresultat at oljeprisfallet ikke bare er negativt for Norge. Den svenske Riksbanken senket tirsdag styringsrenten til null prosent, skriver nnews.no
Les mer...

Svensk nullrente frem til 2016

Stefan Ingves(Foto:Riksbanken)
Et uventet rentekutt fra den svenske Riksbanken løftet Stockholmsbørsen tirsdag. I Europa var det en bedring etter mandagens fall i kjølvannet av stresstesten i bankene. Bankstresstesten senket ikke den nordiske børsen Nasdaq OMX mandag. Med nullrente betyr høy utbytteavkastning mye, og grensehandelen vil øke for Sveriges del, skriver Nordens Nyheter.Store selskaper i OMXS30-indeksen steg 1,5 prosent tirsdag. Aksjer for over 16 milliarder ble omsatt på Stockholmsbørsen. På kontinentet, steg Euro Stoxx 50-indeksen med 1,3 prosent og den tyske DAX økte 1,8 prosent tross svakere markotall fra Tyskland Riksbanken holder nå reporenten på 0,05 prosent frem til midten av 2016 sa sentralbanksjef Stefan Ingves i Riksbanken tirsdag.
Les mer...
Telenor bedre enn TeliaSonera

Jon Fredrik Baksaas(Foto:Telenor)
Telenor fikk et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) før andre poster på 10,3 milliarder kroner i andre kvartal 2014, sammenlignet med 9,6 milliarder kroner i samme periode året før.Telenor oppnådde et driftsresultat på 23 millioner av en omsetning på 1089 millioner kroner. For ett år siden var tilsvarende resultat 108 millioner.Telenor legger vekt på at omsetningen nådde rekordhøye 27,7 milliarder i tredje kvartal.
Les mer...

Oljefondet skjuler svensk eierskap

Tomas Nordahl(Foto:Sandvik)
Norges Bansk Investment Management er blitt så store i Norden at de forsøker å skjule eierskapet i noen av de store konsernene. Oljefondet satser 3,3 milliarder norske kroner i det svenske Sandvik-konsernet. Det svenske konsernets aksjer har falt med tretti prosent det siste året, men er på vei opp igjen etter nullrenten i Sverige. Det svenske investeringsselskapet Industrivärden er største eier med 11,4 prosent. Oljefondet har økt fra 3,05 prosent i desember ifjor til 3,3 prosent av aksjene idag. Norges Bank er dermed sjuende største eier, men JPM Chase NA er oppført som "nominee". Chase kan ha ytterligere en aksjepost på vegne av NBIM og amerikanske BlackRock. Kommunikasjonssjef Thomas Fevang i Norges Bank ønsker ikke å kommentere enkeltselskaper overfor Nordens Nyheter.
Les mer...
Nordiske banker best i stresstest

Christian Clausen(Foto:Nordea)
Det europeiske banktilsynet (EBA) offentliggjorde søndag resultatet av sin stresstest av banker i EU. Siden vurderingen juli 2013 har de 30 største bankene i Europa styrket sine balanser med over 200 milliarder euro. Testen bekrefter Nordeas sterke posisjon, siden banken endte godt over de fastsatte terskelverdiene. Ved utgangen av 2013 var Nordeas kjernekapitaldekning (tier 1) i henhold til de nye kapitalreglene (CET1%) på 13,9 prosent, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Støre må påvirke oljeselskapene

Jonas Gahr Støre(Foto.Regjeringen)
Det norske oljefondet satser 177 milliarder kroner i verdens førti største olje og energiselskaper. Dette beløpet utgjør 3,16 prosent av oljefondets investeringer på 5600 milliarder kroner. Hele 152 milliarder kroner er investert i verdens åtte største energiselskaper. Nordens Nyheters undersøkelse viser at oljefondet og det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er store eiere i Shell, BP og det britiske energiselskapet BG Group. Disse oljeselskapene har store eierandeler på den norske sokkelen og partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet må endre holdningen inad i disse selskapene for å få til en mer klomavennlig holdning på sikt. Dermed må man øke investeringen i selskapene til over ti prosent og arbeider for å få norske medlemmer i styrene i oljeselskapene, skriver Nordens Nyheter i en debattartikkel.
Les mer...
Jobben kan ryke uten førerkort

Jens Christian Johansen(Foto.Grette)
Ansatte som trenger bil i jobben risikerer å bli oppsagt hvis sertifikatet ryker, sier en ekspert på arbeidsrett til Nordens Nyheter. Terskelen er lav hvis årsaken er fyllekjøring. sier Jens Kristian Johansen, partner i advokatfirmaet Grette, når vi vi snart går inn i julebordsesongen. En dom for promillekjøring vil i mange tilfeller kunne være en oppsigelsesgrunn.Ved utløpet av august var samlet antall førerkortbeslag i Norge 8390 i år, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Fortsatt norsk vekst med sordin

Øystein Olsen(Foto:Nancy Bundt)
Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at fersk informasjon tyder på at at inflasjon og veksten i norsk økonomi utvikler seg som anslått i september. Norges Bank holder holder som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent torsdag. Han sier at en samlet vurdering av risikobildet og ny informasjon tilsier at renten holdes uendret etter rentemøtet i Norges Bank. Dette tyder på fortsatt stabil tilvekst med sordin i Norge, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Sterk vekst i luftfart i Europa

Gudmund Stokke(Foto:Nordic Arch)
Arkitektbransjen som er følsom overfor konjunkturene venter fortsatt vekst i Norge, Norden og internasjonalt. Arkitekt Gudmund Stokke faglig leder i Nordic Office of Architecture, tidligere NSW Arkitekter og Planleggere as har store oppdrag med utbygging av flyplasser i Norge, Sverige, Uganda  og Tyrkia. Han tror på fortsatt positiv økonomisk utvikling i årene fremover.  Han ser ikke signaler som tilsier at byggeprosjekter stoppes. Tvert imot tror han på stabilt gode tider, med et noe mer nyansert bilde i Norge. Adm.  direktør Bjørn Kjos i Norwegian sa på torsdagen pressekonferanse at han ikke har opplevd en slik vekst  som nå, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Frykter dårlige tider for Norge

Jan L. Andreassen(Foto:JansBlogg)
Norges Banks utlånsundersøkelse for tredje kvartal 2014, som ble lagt frem torsdag, viser at bankene rapporterer om lavere utlånsmarginer på lån til foretak i tredje kvartal, og bankene venter også at utlånsmarginene vil falle videre i fjerde kvartal. Det ventes ingen endringer i de øvrige lånebetingelsene overfor foretakene. Nå frykter norske analytikere dårlige tider for Norge, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Klar for tøffere konkurranse

Paul Bulcke(Foto:Nestle)
– Vi følger konsolideringen på det norske dagligvaremarkedet, og uansett hva myndighetene måtte lande på, er det ikke tvil om at konkurransen blant matvareleverandørene I Norge blir tøffere i årene som kommer. Når det er sagt, er vi klare for å konkurransen,sier Fabrice Favero, administrende direktør for Nestlé Norge om Coop Norges oppkjøp av ICAs norske virksomhet. Han sier i et intervju med Nordens Nyheter at han er klar for tøffere konkurranse på det norske dagligvaremarkedet.
Les mer...

Oljeprisen stabiliserer seg

Hassan Rouhani(Foto:Wikipedia)
Prisene på oljekontrakter stiger mandag morgen for tredje dag på rad. Oljeprisene ligger likevel omtrent på samme nivå som de gjorde da Oslo Børs stengte fredag. Oppgangen kommer blant annet på bakgrunn av at Iran uttrykker ønske om å unngå ytterligere prisnedgang, noe som styrker spekulasjoner om at de største oljeprodusentene i Opec forbereder seg på å støtte markedet, skriver Bloomberg News.
Les mer...
Presser den svenske regjeringen

Thomas Fries(Foto:FHS.se)
Den svenske statsministeren Stefan Løfven møtte president Petro Porosjenko på ASEM-toppmøtet (Asia-Europe Meeting) i Milano, 16 til 17 oktober. På det bilaterale møtet ga den svenske statsministeren uttrykk for støtte til en løsning på konflikten i Øst-Ukraina som garanterer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, der Ukraina selv må få å velge sikkerhetspolitisk retning og handelspolitikk. Stefan Løfven sa ifølge Regjeringskansilet i Stockholm at Ukraina må gjennomføre nødvendige reformer først.
Les mer...
Mer nyheter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Historikk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
[ Redaksjon og annonsepriser | Forsiden | Vil gjenoppta trepartssamtaler | Statoil-tap for første gang | Kværner inngir optimisme | Thelin ny sjef i Stockman | Norges forhold til Russland | Telenor fornyer Proffice-avtale | ]
Ansvarlig redaktør er Nils Petter Tanderø.

Design: Skjalg 2000, Utvikling:
Søk i artiklene:
The World
Nordens Nyheters internasjonale nyhetstjeneste