Redaksjon og annonsepriser
Forsiden
Budsjett gir større forskjeller
SAS permitterer hundre
KLP dropper kullselskaper
Norske boligpriser opp igjen
Boligpriser stiger fem prosent
Med Nidelv til Kina
Statsjobb
.no .se .dk
Arbeidsformidlingen
.no .se .dk
Stepstone
Finn.no
Manpower
.no .se .dk
Mercuri Urval
.se
Oslo
Stockholm
Helsinki
London
New York
Tokyo

  Nordens Internasjonale Avis lørdag
22. november 2014
    Penger Politikk Kultur IT    

Høyreprofil i statsbudsjettet

Erna Solberg(Foto: Regjeringen)
Statsminister Erna Solberg (H) roste alle de fire partiene for å ha strukket seg langt for å bli enige om et statsbudsjett neste år.– Budsjettet møter de store utfordringene som Norge står overfor. Vi vet vi blir flere eldre, at vi får færre yrkesaktive og at oljeinntektene ikke kommer til å bli dynamoen fremover, og da trenger vi et budsjett som legger til rette for dette, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag. Kritikere spør seg om meningen med å flytte seks milliarder kroner på statsbudsjettet med et oljefond som har økt tusen milliarder kroner på ett år, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Bjørn Kjos gjør som Obama sier

Bjørn Kjos(Foto:Norwegian)
Norwegians administrerende direktør Bjørn Kjos ber det amerikanske transportdepartementet (DOT) om å godkjenne søknaden om permanent flytillatelse for det irske datterselskapet Norwegian Air International (NAI) i en tale i Washington DC i dag. Bjørn Kjos sier i en tale i USA at han gjør som Obama ønsker - skaper amerikanske arbeidsplasser og gir amerikanerne billige flybilletter.Norwegian har i dag to baser i USA med 300 kabinpersonale i Fort Lauderdale og New York, og er i gang med å rekruttere amerikanske piloter til basen i New York.
Les mer...
Vekst for verdens største oljefond

Thomas Sevang(Foto: Norges Bank)
Det norske oljefondet har hatt en eventyrlig vekst fra 2012 og frem til idag. Det statlige oljefondets verdi ligger over 5800 milliarder kroner idag, mens det i 2012 var på 3816 milliarder. Her inngår avkastning på aksjer og rentepapirer, samt verdiøkninng på eiendom, som har vist en eventyrlig vekst på over to tusen milliarder på to år. Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank sier til Nordens Nyheter at han ikke ønsker å kommentere tall for oljefondet før nye beholdningsverdier for 2013 legges frem i mars 2014, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Tar større bankrisiko i Europa

Sergio Ermotti(Foto.UBS)
Oljefondets største bankinvestering utenlands er 25 milliarder kroner i britiske HSBC, hele 16,5 milliarder kroner i franske Baque Parisbas,14,3 milliarder i UBS og 12,9 milliarder kroner i Credit Suisse. Fondet har investert 5,5 mrd. kroner i russiske VTB Bank der Norges Banks Investment Management eier nesten fem prosent. Sentralbankens oljefond har nesten like stor eierandel i prosent i de to sveitsiske bankene. Gjennomsnittlig eierandel i europeiske banker er 2,7 prosent, mens den gjennomsnittlige andelen i amerikanske banker er 0,51 prosent. Det betyr at fondets eierandel i de store bankene i Europa er over fem ganger så stor som i USA, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Har tjent et oljefond på finanskrisen

Shinzo Abe(Foto:Wikipedia)
Investorer har tjent et norsk oljeond på den japanske finanskrisen. Japans statsminister Shinzo Abe nekter å gravlegge «Abenomics»-strategien. Investorer liker volatiliteten ved Tokyo-børsen. Den har gitt rekordgevinster - og halsbrann, ifølge en artikkel i all Street Journal. Professor Etsuro Honda er ifølge avisen en av arkitektene bak «Abenomics»-planen som har som hovedmål å skape prisvekst og dermed økt etterspørsel i den japanske økonomien. Dette tar tid og det er en vanskelig snuoperasjon å gjennomføre.
Les mer...

Vil stimulere til økonomisk vekst

Angela Merkel(Bundesregierung)
Lederne i G20-landene har under toppmøtet i Australia forpliktet seg til å iverksette reformer som vil øke landenens samlede økonomiske vekst med minst 2,1 prosent de neste fem årene, skriver NTB. Sentralbanksjef Mario Draghi har fått fullnakt av EU til å trykke penger. ESB holder styringsrenten på 0,05 men droppet nullrente under siste rentemøte. ESB går inn for å øke likviditeten i de europeiske bankene og Tyskland øker offentlig pengebruk med 10 milliarder euro for å stimulere økonomien i Europa og redusere faren for stagnasjon i eurosonen.Angela Merkel hadde et møte med Putin om Ukraina G20-møtet, men var ordknapp etterpå. - Merkels kommentar var at situasjonen ikke var tilfredsstillende,skriver NTB.
Les mer...
Norden må vise fasthet i nærområdet

Ine Søreide Eriksen(Foto: Høyre)
Sverige overtar ved nyttår formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) og prioriteringene for det kommende året ble presentert på dagens møte i slo mellom åtte forsvarsministre fra Norden, Baltikum og Storbritannia. Sverige leder også EU-styrken Nordic Battle Group 2015, der flere av landene på møtet bidrar, inkludert Norge. Den svenske forsvarsministeren redegjorde for status for styrken, og ga klart uttrykk for at det er en ambisjon om at styrken denne gang blir brukt. Les mer om statsminister Stefan Løfvens pressekonferanse om funn av spor etter fremmed ubåt(klikk over denne artikkelen)
Les mer...

Atomkraft er tilbake for fullt

Xi Jangping(Foto.PMO China)
Kina vil satse på at toppen av CO2-utslippene skal nås enda tidligere enn 2030, og også forsøke å øke andelen ikke-fossil energi til 20 prosent fra 10 prosent i fjor, noe som vil kreve en kraftig utbygging av atomkraft og fornybar energi.Etter møtet sa president Xi Jangping at Kina og USA er fast bestemt på at det skal bli en avtale på klimakonferansen i Paris neste år. President Barrack obama får store problemer med å få avtalen gjennom i Kongressen, skriver Nordens Nyheter i en analyse.
Les mer...
Fortsatt norsk vekst med sordin

Øystein Olsen(Foto:Nancy Bundt)
Toppen er nådd for norske oljeinvesteringer men nivået vil være høyt i flere år. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa nylig veksten i norsk økonomi utvikler seg som anslått i september. Norges Bank holder holder som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent torsdag. Olsen sa etter forrige rentemøte at en samlet vurdering av risikobildet og ny informasjon tilsier at renten holdes uendret i år etter rentemøtet i Norges Bank. Det betyr fortsatt stabil tilvekst med sordin i Norge, men renten trolig faller neste år, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Norges første flygning med biodrivstoff

Norwegian gjennomførte den aller første flygningen med biodrivstoff i Norge. Norwegians flygning DY631 fra Bergen til Oslo tok av tirsdag ettermiddag med nesten 50 prosent amerikansk biodrivstoff på tanken. Dette tilsvarer over 40 prosent mindre utslipp enn
en gjennomsnittlig flytur med vanlig drivstoff.Norwegiansjef Bjørn Kjos hadde  med seg klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft om  bord denne uvanlige – og viktige – flygningen mellom Bergen og Oslo.


Les mer...
Får rekordresultat dette året

Nils S. Andersen(foto.Maeersk)
Konsernet venter et resultat for 2014 på over to milliarder dollar fra tidligere «betydelig over 1,5 milliarder dollar», ifølge selskapets kvartalsrapport. Maersk venter fremdeles at det underliggende resultatet i 2014 vil bli rundt 4,5 milliarder dollar.Rederikonsernet hadde et bruttoresultat (ebitda) på 3.199 millioner dollar i tredje kvartal 2014, mot et bruttoresultat på 3.113 millioner samme periode året før. Maersk er en av de største aksjonærene i Danske Bank, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Gir grønt lys for BankNordik

Finanstilsynets Ole Jørgen Karlsen(Foto.EU)
Finanstilsynet var i august og september på rutinemessig inspeksjon i BankNordik. Alle vesentlige risikoområder ble gjennomgått, idet der blev lagt størst vekt på de områder med størst risiko. Finanstilsynets redegjørelse er offentliggjort på bankens hjemmeside, og banken har sendt Nordens Nyheter en pressemelding. Finanstilsynet er inne i en aktiv periode med flere tilsyn skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Fortum vil kjøpe mer av Hafslund

Finn Bjørn Ruyter(Foto: Hafslund)
Fortum satser på videre vekst innen kjernekraft, vannkraft og kombinert varme- og kraftproduksjon, både i EU og i Russland. Fortums langsiktige mål er å være en av de ledende selskapene i elektrisitets- og varmeproduksjon i Europa, og samtidig ha de laveste utslippene i energiindustrien og det finske statsselskapet ønsker nå å vokse resultat per aksje. Konsernsjef Tapio Kuula i Fortum vil også øke eierandelen i norske Hafslund, der finnene har økt sin aksjepost fra 34 til 36 prosent der Oslo Kommune har redusert sin aksjepost til under 50 prosent, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Amerikansk vekst positivt for Norge

Walter Kvam(Foto:Kongsberg)
Amerikansk økonomi viser stadig tegn på styrke og gårsdagens BNP for Q3 på 3,5 % årlig vekst overgikk både våre forventinger (3,2%) og konsensus (3%). Det var ny sterk vekst i næringslivets investeringer og nettoeksporten bidro til veksten med hele 1,3 % poeng. Gårsdagens tall forsterker vårt syn på at den amerikanske veksten fortsatt er solid og at arbeidsledigheten fortsatt vil falle. Våre anslag tilsier at vi kan få full sysselsetning i den amerikanske økonomien allerede i midten av 2015, ett år før Feds prognoser. I sum tror Nordea Markets at markedet priser inn for lite tilstramminger fra Fed de neste årene. Ferske amerikanske jobbtall viser ny optimisme, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Nullrente frem til 2016

Stefan Ingves(Foto:Riksbanken)
Et uventet rentekutt fra den svenske Riksbanken løftet Stockholmsbørsen forrige uke. I Europa var det en bedring på børsen etter mandagens fall i kjølvannet av stresstesten i bankene. Bankstresstesten senket ikke den nordiske børsen Nasdaq OMX. Nullrente betyr høy utbytteavkastning og økt grensehandel med Sveriges, skriver Nordens Nyheter. Store selskaper i OMXS30-indeksen steg 1,5 prosent tirsdag. Aksjer for over 16 milliarder ble omsatt på Stockholmsbørsen. På kontinentet, steg Euro Stoxx 50-indeksen med 1,3 prosent forrige uke, og den tyske DAX økte 1,8 prosent tross svakere makrotall fra Tyskland. Riksbanken holder reprorenten på 0,05 prosent frem til midten av 2016, sa sentralbanksjef Stefan Ingves i den svenske Riksbanken nylig.
Les mer...
Mer nyheter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Historikk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
[ Redaksjon og annonsepriser | Forsiden | Budsjett gir større forskjeller | SAS permitterer hundre | KLP dropper kullselskaper | Norske boligpriser opp igjen | Boligpriser stiger fem prosent | Med Nidelv til Kina | ]
Ansvarlig redaktør er Nils Petter Tanderø.

Design: Skjalg 2000, Utvikling:
Søk i artiklene:
The World
Nordens Nyheters internasjonale nyhetstjeneste