Redaksjon og annonsepriser
Forsiden
Større danske forskjeller
Context Vision med ny teknologi
Bommet med tre milliarder
Oljepris faller før møtet
Boligpriser stiger fem prosent
Med Nidelv til Kina
Statsjobb
.no .se .dk
Arbeidsformidlingen
.no .se .dk
Stepstone
Finn.no
Manpower
.no .se .dk
Mercuri Urval
.se
Oslo
Stockholm
Helsinki
London
New York
Tokyo

  Nordens Internasjonale Avis fredag
28. november 2014
    Penger Politikk Kultur IT    

Oljefondet over seks tusen milliarder

Thina Saltvedt(Foto:Nordea)
Oljefondets totalverdi har passert seks tusen milliarder kroner. OPEC kan ha mistet evnen til å styre oljeprisen. Statoil falt ni prosent på Oslo Børs, men neste uke får vi trolig børsoppgang for ikke-oljerelaterte aksjer.Dermed er det ikke bare dårlig nytt, hverken for Norge eller global økonomi. Land som Japan, Kina og i Europa hvor den økonomiske veksten er lav, betyr en lav oljepris økt vekstimpuls som kan ligge mellom 0,5 og 1 prosent, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Boligmarked bykser opp

Hilde Bjørnland(Foto:BI)
Hvis ikke oljeprisen stiger til nivået den lå på for få måneder siden, kan det gå mot resesjon i Norge hevder to professorer på Handelshøyskolen BI. Konsekvensen blir lavere investeringer, lavere sysselsetting, reduserte reallønninger og et svakere aksjemarked, skriver professor Hilde C. Bjørnland og hennes kollega Leif Anders Thorsrud .Men den positive effekten av nullrente i Norge har de ikke tatt med i beregningen. Boligmarkedet i Norge vil gjøre et kraftig byks oppover,skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Kullkraft står for førti prosent

Øystein Løseth(Foto: Vattenfall)
Statkraft har tapt milliarder på tyske gasskraftverk. Statlige svenske Vattenfall satser på klimaverstingen brunkull i det østlige Tyskland. Ingen andre energiformer slipper ut like mye CO2 per enhet produsert energi. Brunkullsatsing fører til like store CO2-utslipp som man har hatt i hele Sverige. Hele 40 prosent av verdens energi produseres fortsatt av kull. Jørgen Kildahl, tidl. Statkraft, sitter i Supervisory Board of Management i tyske E.ON, der Statkraft og oljefondet sammen store eiere. Styremedlem Øystein Løseth i Statoil( eks Vattenfall, leter etter ny toppsjef i Statoil, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Kaster neppe ut BP og Shell

Jorma Ollila(Foto:Nokia)
Oljefondet økte beholdningen i British Petroleum med 2 milliarder kroner til totalt 20,2 milliarder i 2013. I Vodafone økte fondet med 1,6 milliarder til 24,6 milliarder kroner. Aksjeverdien i Shell økte med 500 millioner til 28,9 milliarder kroner. Stortinget utreder nå muligheten av å kaste olje og kullselskaper ut av fondet av hensyn til miljøet. BlackRock er kanskje det mest interessante selskapet i Norges Banks portefølje, der fondet har aksjer for 22,7 milliarder kroner, i et selskap med store eierposter i internasjonale oljeselskaper. Svenske Carl-Henric Svanberg, styreformann i BP og finske Jorma Ollila, styreleder i Shell,sitter utsatt i oljefondets portefølje av oljeselskaper, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Må påvirke energiselskapene

Eli Arnstad(Foto:Vattenfall)
Vattenfall RWE,EDF og GDF, styrer produksjon og distribusjon av energi og har innflytelse på regjeringens politikk i et utslippsland som Polen,skriver Eurocoal. I henhold til rapporten "Energy Policy for Polen inntil 2030" er kull blitt viktigste energilde i kraftproduksjonen. I henhold til rapporten øker elektrisitetsforbruket med 30% frem mot 2030, gassforbruket med 42% og mens petroleumsforbruket øker med bare 7,5 %. Oljefondet har aksjer for ti milliarder kroner i RWE, EDF Suez og GDF, som deltar i oljeleting på den norske sokkelen, mens Eli Arnstad sitter i styret i statlige svenske Vattenfall, som produserer energi basert på brunkull i Tyskland, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Må påvirke oljekonsern innenfra

Jonas Gahr Støre(Foto.Regjeringen)
Det norske oljefondet satser 177 milliarder kroner i verdens førti største olje og energiselskaper. Dette beløpet utgjør 3,16 prosent av oljefondets investeringer på 5600 milliarder kroner. Hele 152 milliarder kroner er investert i verdens åtte største energiselskaper. Nordens Nyheters undersøkelse viser at oljefondet og det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er store eiere i Shell, BP og det britiske energiselskapet BG Group. Disse oljeselskapene har store eierandeler på den norske sokkelen og partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet må endre holdningen inad i disse selskapene for å få til en mer klomavennlig holdning på sikt. Dermed må man øke investeringen i selskapene til over ti prosent og arbeider for å få norske medlemmer i styrene i oljeselskapene, skriver Nordens Nyheter i en debattartikkel.
Les mer...
Tar større bankrisiko i Europa

Sergio Ermotti(Foto.UBS)
Oljefondets største bankinvestering utenlands er 25 milliarder kroner i britiske HSBC, hele 16,5 milliarder kroner i franske Baque Parisbas,14,3 milliarder i UBS og 12,9 milliarder kroner i Credit Suisse. Fondet har investert 5,5 mrd. kroner i russiske VTB Bank der Norges Banks Investment Management eier nesten fem prosent. Sentralbankens oljefond har nesten like stor eierandel i prosent i de to sveitsiske bankene. Gjennomsnittlig eierandel i europeiske banker er 2,7 prosent, mens den gjennomsnittlige andelen i amerikanske banker er 0,51 prosent. Det betyr at fondets eierandel i de store bankene i Europa er over fem ganger så stor som i USA, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...

Elkem satser på solenergi

Martin Cooper (Foto:Rec Solar)
Bluestar Elkem har inngått en avtale med REC Solar om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet for 108, 50 kroner per aksje. Prisen oppgis i en børsmelding til å være 4,3 milliarder kroner.Transaksjonen gir en premie på 22,6 prosent på snittkursen siste måned og 27,1 prosent på snittkursen siste tre måneder skriver Dagens Næringsliv. USA blir det viktigste markedet for Rec Solar, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Nullrente gir ny norsk vekst

EUs stats- og regjeringssjefer er enige om rammeverket for et banktilsyn. Norge deltar også med egne særordninger. I en slik sammenheng fortoner den norske blågrønne budsjettdebatten seg som en smule overfladisk. Norge står i en særstilling i Europa med hensyn til økonomi. Det norske oljefondet på 5800 milliarder kroner har fått en så gigantisk størrelse at utenforlandet Norge står i en særstilling. Sverige har også klart seg rimelig bra i finanspolitikken. Dermed er den nordiske modellen igjen i fokus,, der vi får et nytt år med vekst,med tilnærmet nullrente neste år, skriver Nordens Nyheter i en helgekommentar.
Les mer...

Høyreprofil i statsbudsjettet

Erna Solberg(Foto: Regjeringen)
Statsminister Erna Solberg (H) roste alle de fire partiene for å ha strukket seg langt for å bli enige om et statsbudsjett neste år.– Budsjettet møter de store utfordringene som Norge står overfor. Vi vet vi blir flere eldre, at vi får færre yrkesaktive og at oljeinntektene ikke kommer til å bli dynamoen fremover, og da trenger vi et budsjett som legger til rette for dette, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag. Kritikere spør seg om meningen med å flytte seks milliarder kroner på statsbudsjettet med et oljefond som har økt tusen milliarder kroner på ett år, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Bjørn Kjos gjør som Obama sier

Bjørn Kjos
Norwegians administrerende direktør Bjørn Kjos ber det amerikanske transportdepartementet (DOT) om å godkjenne søknaden om permanent flytillatelse for det irske datterselskapet Norwegian Air International (NAI) i en tale i Washington DC i dag. Bjørn Kjos sier i en tale i USA at han gjør som Obama ønsker - skaper amerikanske arbeidsplasser og gir amerikanerne billige flybilletter.Norwegian har i dag to baser i USA med 300 kabinpersonale i Fort Lauderdale og New York, og er i gang med å rekruttere amerikanske piloter til basen i New York.
Les mer...

Vekst for verdens største oljefond

Thomas Sevang(Foto: Norges Bank)
Det norske oljefondet har hatt en eventyrlig vekst fra 2012 og frem til idag. Det statlige oljefondets verdi ligger over 5800 milliarder kroner idag, mens det i 2012 var på 3816 milliarder. Her inngår avkastning på aksjer og rentepapirer, samt verdiøkninng på eiendom, som har vist en eventyrlig vekst på over to tusen milliarder på to år. Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank sier til Nordens Nyheter at han ikke ønsker å kommentere tall for oljefondet før nye beholdningsverdier for 2013 legges frem i mars 2014, skriver Nordens Nyheter.
Les mer...
Har tjent et oljefond på finanskrisen

Shinzo Abe(Foto:Wikipedia)
Investorer har tjent et norsk oljeond på den japanske finanskrisen. Japans statsminister Shinzo Abe nekter å gravlegge «Abenomics»-strategien. Investorer liker volatiliteten ved Tokyo-børsen. Den har gitt rekordgevinster - og halsbrann, ifølge en artikkel i all Street Journal. Professor Etsuro Honda er ifølge avisen en av arkitektene bak «Abenomics»-planen som har som hovedmål å skape prisvekst og dermed økt etterspørsel i den japanske økonomien. Dette tar tid og det er en vanskelig snuoperasjon å gjennomføre.
Les mer...

Vil stimulere til økonomisk vekst

Angela Merkel(Bundesregierung)
Lederne i G20-landene har under toppmøtet i Australia forpliktet seg til å iverksette reformer som vil øke landenens samlede økonomiske vekst med minst 2,1 prosent de neste fem årene, skriver NTB. Sentralbanksjef Mario Draghi har fått fullnakt av EU til å trykke penger. ESB holder styringsrenten på 0,05 men droppet nullrente under siste rentemøte. ESB går inn for å øke likviditeten i de europeiske bankene og Tyskland øker offentlig pengebruk med 10 milliarder euro for å stimulere økonomien i Europa og redusere faren for stagnasjon i eurosonen.Angela Merkel hadde et møte med Putin om Ukraina G20-møtet, men var ordknapp etterpå. - Merkels kommentar var at situasjonen ikke var tilfredsstillende,skriver NTB.
Les mer...
Norden må vise fasthet i nærområdet

Ine Søreide Eriksen(Foto: Høyre)
Sverige overtar ved nyttår formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) og prioriteringene for det kommende året ble presentert på dagens møte i slo mellom åtte forsvarsministre fra Norden, Baltikum og Storbritannia. Sverige leder også EU-styrken Nordic Battle Group 2015, der flere av landene på møtet bidrar, inkludert Norge. Den svenske forsvarsministeren redegjorde for status for styrken, og ga klart uttrykk for at det er en ambisjon om at styrken denne gang blir brukt. Les mer om statsminister Stefan Løfvens pressekonferanse om funn av spor etter fremmed ubåt(klikk over denne artikkelen)
Les mer...
Mer nyheter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Historikk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
[ Redaksjon og annonsepriser | Forsiden | Større danske forskjeller | Context Vision med ny teknologi | Bommet med tre milliarder | Oljepris faller før møtet | Boligpriser stiger fem prosent | Med Nidelv til Kina | ]
Ansvarlig redaktør er Nils Petter Tanderø.

Design: Skjalg 2000, Utvikling:
Søk i artiklene:
The World
Nordens Nyheters internasjonale nyhetstjeneste